Nyheter i Big Bang 2.1

Rättning
- Rätta flera system till samma bombenspel samtidigt.
- Möjlighet att rätta rader i Svenska Spels format.
- Förtydligande av färgkoder i rättningsfönstret.

Arkiv-menyn
- "Spara system"-menyalternativ.
- "Spara raderna i Svenska Spels format" utökat med
alternativen "Lägg till raderna på en befintlig fil" och "Ta bort eventuella dubbletter"

Plus diverse buggfixar.

Instruktion för "Spara raderna i Svenska Spels format"

Du kan nu spara flera system till EN fil och samtidigt ta bort eventuella dubblettrader när du skapar flera olika system till samma bombenspel.

Första systemet sparar du som vanligt utan att bocka för någon av rutorna. Nästa system sparar du genom att bocka för rutan "Lägg till raderna på en befintlig fil". När du valt detta alternativ kommer du att få välja vilken fil du vill lägga till raderna på när du klickar på "Spara raderna". Om du inte vill att dubbletter ska sparas klickar du i den rutan.

  
Copyright Green Star Software - Uppdaterad 050107 - Webmaster: Jani Pitkämäki - webmaster@greenstar.se