Reduceringsmotorn ReduScan Emperor
StarTips Emperor använder ReduScan Emperor-reduceringsmotorn för reduceringen.
Den är en vidareutveckling av vår berömda reduceringsmotor ReduScan som finns i
JP-TIPS Pro, JP-TIPS 2000, JP-Lotto samt JP-Goal.

Nyheter i ReduScan Emperor :
- Multigaranti (unik funktion)
- Önskad teckenfördelning
- Bästa rader (unik funktion)

Multigaranti:
Multigaranti ger möjligheten att välja fritt önskad minimigaranti för reduceringen.
Man kan välja t.ex 3 st. tolvor som minimigaranti. StarTips Emperor är det första och
hittils det enda programmet på marknaden som klarar av den här typen av reduceringar.

Önskad teckenfördelning:
Ange önskad teckenfördelning och enkelraderna väljs på så sätt att den önskade teckenfördelningen uppfylls på bästa möjliga sätt. Den här metoden använder ett speciellt verktyg för radvalet och det inriktar sig på teckenfördelningen men glömmer inte garantierna heller. Om två eller flera rader är likvärdiga med tanke på teckenfördelningen så väljs alltid den raden som har största chansen att bli en vinstrad. Programmet använder inte slumptal för reduceringen utan analyserar systemet och utvärderar dem valda raderna alltid innan nästa rad väljs.

Bästa rader :
Reduceringsmetoden "bästa rader" väljer, som namnet anger, dem bästa raderna ur systemet. Med bästa raderna menas här raderna med största chanser att bli en vinstrad. Det är ju vinstrader man vill ha till sitt system. Metoden fungerar så att tipparen skapar sitt system med filter och garderingar. Programmet analyserar
systemet och väljer sedan ut ett önskat antal rader med största chanser att bli en vinstrad.

Vi tar ett litet exempel:
Ett system med 4 helgarderade matcher dvs 81 rader utan reducering.
Reduceringsvillkoret : max. 3 ettor, max. ett kryss och max. en tvåa

Det finns 20 rader som uppfyller villkoren och alla rader har samma chans att bli den rätta raden :

11X1 1121 1X11 1X21 1211 12X1 X111 X121 X211 2111
21X1 2X11 111X 112X 121X 211X 1112 11X2 1X12 X112

Om man nu väljer raden 1211 till sitt reducerade system så har man tolv rätt
om den rätta raden är någon av följande :1X11 X211 12X1 121X .
Man har alltså 4 möjligheter av 20 att få 12 rätt.

Men väljer man raden 12X1 till sitt reducerade system så har man tolv rätt om
den rätta raden är någon av följande : 11X1 1211 .
Alltså har man bara 2 möjligheter av 20 att få 12 rätt.

Om man anser att raden 1211 är ett klokare val än 12X1 så är StarTips Emperor ett måste för reduceringen.

Det finns många program som kan välja ut bästa rader men ReduScan Emperor-metoden är den första som kan välja ut raderna med största chansen att bli en vinstrad.


Liten notering angående radskillnad som reduceringsmetod
Ganska allmän missuppfattning är att radskillnadreduceringen ger en jämn täckning av enkelraderna över hela systemet.

Så är det tyvärr oftast inte.

Om man väljer radskillnaden 2 och väljer så många rader som man hittar i systemet så har man fått en reducering med 12 rätts minimigaranti. Om man i stället väljer en multigaranti med minst 2 tolvor så inte sällan blir radantalet mindre än med radskillnadsmetoden och man har fått minst 2 tolvor. Det borde inte vara svårt att gissa vilken metod ger jämnare täckning i systemet.


 
Copyright Green Star Software - Uppdaterad 050107 - Webmaster: Jani Pitkämäki - webmaster@greenstar.se