Beställning
Så här gör du för att beställa en registreringskod till StarTips Emperor:

1. Ladda ner demoversionen och testa programmet innan du beställer. Ingen ska behöva köpa grisen i säcken och känna sig missnöjd med sitt köp.

2. Du godkänner licensavtalet som står att läsa längre ner på denna sidan.

3. När du har testat programmet ordentligt och är nöjd med det kan du skicka beställningen enkelt och säkert genom att använda vårt beställningsformulär.
Notera att du får rabatt om du passar på att beställa fler produkter samtidigt.

Fria uppdateringar upp till version 2.0!
På köpet får du gratis uppdateringar upp till version 2.0! Programmet har precis kommit ut i sin allra första färdiga version och utvecklingen kommer att fortsätta. Vi har många roliga ideer i rockärmen.

Övrig information
Det du köper är en licens att använda programmet. Det fullständiga programmet laddas ner från en internetadress som aviseras i brevet som innehåller registreringskoden. Green Star Software skickar inga program på diskett eller CD-skiva då detta bara innebär en onödig fördyrning av produkten. Och dessutom utvecklas produkterna ständigt och dessa uppgraderingar måste ändå laddas ner.

----------------------------------------------------------------------------------
Slutanvändarlicens för StarTips Emperor 1.02
Copyright © Green Star Software HB 2002

1. Allmänt

Detta är fullversionen av StarTips Emperor 1.02 (kallas Programmet i fortsättningen). Programmet eller tillhörande filer får under inga omständigheter kopieras och/eller spridas vidare. Programmet får inte på något sätt ändras eller manipuleras.

All programkod samt genererade tipssystem ägs av Green Star Software HB och är skyddad enligt Svensk och Internationell lag.

2. Registrering

Köparen är den som binder sig till licensavtalet och är juridisk bunden till programmet och därmed skyldig att följa svensk och internationell lag om upphovsrätten.

Köparen har fått/kommer att få tilldelat en PERSONLIG registreringskod som är kopplat till dennes namn. Denna PERSONLIGA registreringskod får under inga omständigheter spridas till obehöriga. Köparen är skyldig att se till att förvara registreringskoden på en säker plats så att obehöriga inte kan ta del av den.

3. Användning

Registreringskoden medger installation i samtliga datorer som köparen förfogar över
(dock. max 3 st). LICENSEN GÄLLER INTE FÖR ANVÄNDNING I ALLMÄNA DATORER SOM ÄR LOKALISERADE I T.EX SPELBUTIKER, BIBLIOTEK ELLER ANDRA ALLMÄNNA UTRYMMEN SOM KAN NYTTJAS AV GEMENE MAN.

Green Star Software HB äger även alla rättigheter till alla tipssystem och tillhörande enkelrader som genereras av programmet. Tipssystemen får under inga omständigheter säljas vidare eller på annat sätt spridas. Det är dock tillåtet att dela med sig av tipssystemfilerna inom slutna sällskap så som deltagare i tipsbolag eller kompisgänget. I förekommande fall får demoversionen av programmet användas till rättning av systemen.

4. Ansvarsfrihet

Programmet levereras "i befintligt skick" vilket betyder att Green Star Software HB ger inga garantier för programmets funktionalitet.

Green Star Software kan inte anses vara ansvarig för några som helst skador som programmets användning kan orsaka för personer och/eller egendom.

Green Star Software kan heller aldrig anses vara ansvarig för eventuella ekonomiska förluster som användning av programmet kan innebära.

KONTROLLERA ALLTID TIPSRADERNA INNAN DU LÄMNAR DEM TILL DITT TIPSOMBUD ELLER ÖVERFÖR DEM VIA INTERNET TILL SVENSKA SPELS SPELBUTIK.

Copyright © Green Star Software HB 2002
 
Copyright Green Star Software - Uppdaterad 050107 - Webmaster: Jani Pitkämäki - webmaster@greenstar.se