Garantijämförelse - Nyhet i version 1.02!
Nu blir det enklare att jämföra olika reduceringar i StarTips Emperor. Det är inte lätt att alla gånger hitta den perfekta reduceringen som passar just dina önskemål. De olika reduceringsmetoderna i programmet koncentrerar raderna och garantierna på lite olika sätt.

Exempel:
Vi antar att antalet valda rader är samma för båda metoder. För att garantierna skall gälla krävs 13 rätt i systemramen samt att alla ev. filter är rätt tippade.

En metod kan ge 50% chans till minst 12 rätt men bara 90% chans till minst 10 rätt. Du har 10% risk att vinsten uteblir.

En annan metod ger kanske 40% chans till minst 12 rätt men å andra sidan får du 100% chans till minst 2st 10 rätt. Risken att vinsten uteblir är därmed 0%

Detta är ett val som du som tippare står inför. Vill du tumma på chansen för 12 rätt för att garantera att du i alla fall vinner något? Det är för att underlätta dessa val som vi utvecklade funktionen "Garantijämförelser".

Så här ser det ut!

Du har två uppsättningar garantitabeller att jobba med. Du reducerar och garantitabellerna genereras automatiskt. Olika färger ger bättre överblick av garantiernas brytpunkter. Det senast reducerade (aktiva) systemet markeras med en grön stjärna på raden "Systeminformation" i respektive ruta. Denna reducering kommer att följa med när du väljer att avsluta jämförelsen.


 
Copyright Green Star Software - Uppdaterad 050107 - Webmaster: Jani Pitkämäki - webmaster@greenstar.se